Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 20 mei 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 20 mei 2021

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

1.1 Griffie - Behandelen van subsidieaanvragen

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Invorderen van niet-fiscale schuldvorderingen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Opvolgen van rechtsgedingen

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Behandelen van subsidieaanvragen

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Ter beschikking stellen van recreatieve en educatieve voorzieningen die kaderen in de dagelijkse werking of dagrecreatie

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.5 Dienst Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.5 Dienst Mobiliteit - Onthalen en informeren van bezoekers en klanten

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.2 Economie - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.8 Dienst Werk - Behandelen van subsidieaanvragen