Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 03 juni 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 03 juni 2021

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

1.2 Stafdienst Algemeen Beleid - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

1.2 Stafdienst Algemeen Beleid - Rapportering aan deputatie en provincieraad in kader van provinciedecreet

2.2 Dienst Boekhouding - Voeren van boekhouding

2.5 Dienst Begroting - Opmaken van strategische en financiële nota van het meerjarenplan

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Behandelen van subsidieaanvragen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Opvolgen van beleidsuitvoering

4.2 Dienst Algemene Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwtechnisch onderhouden van eigen gebouwen (+ heritagegebouwen)

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

4.5 Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Organiseren van onderwijs en vorming

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Behandelen van subsidieaanvragen

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Opmaken en ter beschikking stellen van plannen, kaarten, atlassen en databanken

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.5 Dienst Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Behandelen van subsidieaanvragen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.1 Stafdienst - Formuleren van advies aan externen

11.1 Stafdienst - Rapportering aan deputatie en provincieraad in kader van provinciedecreet

11.2 Economie - Behandelen van subsidieaanvragen

11.5 Dienst Landbouw - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

11.6 Platteland - Behandelen van subsidieaanvragen

11.6 Platteland - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.6 Platteland - Formuleren van advies aan externen