Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 10 juni 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 11 juni 2021

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.1 Stafdienst Financiën - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

2.5 Dienst Begroting - Opmaken van strategische en financiële nota van het meerjarenplan

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Invorderen van niet-fiscale schuldvorderingen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.2 Dienst Algemene Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.2 Dienst Algemene Ondersteuning - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Opvolgen van rechtsgedingen

5.1 Dienst Algemene ICT Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Organiseren van onderwijs en vorming

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

9.2 Dienst Gebiedsgericht Beleid - Uitvoeren van projecten

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.1 Stafdienst - Formuleren van advies aan externen