Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 17 juni 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 17 juni 2021

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.1 Stafdienst Financiën - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.1 Stafdienst Logistiek - Kunstcollectie Provincie Antwerpen

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.5 Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer - Organiseren van interne controle

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Behandelen van subsidieaanvragen

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Opmaken en ter beschikking stellen van plannen, kaarten, atlassen en databanken

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.5 Dienst Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.5 Dienst Mobiliteit - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

9.6 Dienst Erfgoed - Beheren van archieven

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.4 Dienst Detailhandel - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.4 Dienst Detailhandel - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

11.5 Dienst Landbouw - Behandelen van subsidieaanvragen

11.6 Platteland - Behandelen van subsidieaanvragen

11.8 Dienst Werk - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden