Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 29 juli 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 29 juli 2021

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

1.2 Stafdienst Algemeen Beleid - Verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.2 Dienst Gebiedsgericht Beleid - Uitvoeren van projecten

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.5 Dienst Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.5 Dienst Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.5 Dienst Mobiliteit - Onthalen en informeren van bezoekers en klanten

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Behandelen van subsidieaanvragen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Uitvoeren van projecten

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.5 Dienst Landbouw - Behandelen van subsidieaanvragen