Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 09 september 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 10 september 2021

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

1.1 Griffie - Opvolging van beleidsuitvoering

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Behandelen van subsidieaanvragen

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Organiseren van onderwijs en vorming

8.2 Dienst Toerisme - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.6 Dienst Erfgoed - Behandelen van subsidieaanvragen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Uitvoeren van projecten

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van toezicht op externen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.2 Economie - Behandelen van subsidieaanvragen

11.8 Dienst Werk - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek