Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 23 september 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 23 september 2021

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.1 Stafdienst Financiën - Rapportering aan deputatie en/of provincieraad in kader van het provinciedecreet

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Berekenen en betalen van wedden, pensioenen, vergoedingen en socio-financiële voordelen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Organiseren van onderwijs en vorming

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

3.2 Communicatiedienst - Voeren van promotie- en sensibilisatiecampagnes

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Ter beschikking stellen van recreatieve en educatieve voorzieningen die kaderen in de dagelijkse werking of dagrecreatie

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van projecten

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.1 Stafdienst - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.2 Economie - Behandelen van subsidieaanvragen

11.3 Dienst Europa - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

11.3 Dienst Europa - Behandelen van subsidieaanvragen