Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 30 september 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 30 september 2021

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

1.1 Griffie - Provinciale overheid. Vervanging gedeputeerde

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.2 Dienst Algemene Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.2 Dienst Toerisme - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.3 Stafdienst Vrije Tijd - Bouwen, verbouwen en restaureren

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Opmaken en ter beschikking stellen van plannen, kaarten, atlassen en databanken

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van toezicht op externen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.2 Economie - Behandelen van subsidieaanvragen

11.6 Platteland - Verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie

11.8 Dienst Werk - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden