Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 28 april 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 28 april 2022

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

1.2 Stafdienst Algemeen Beleid - Verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie

2.1 Stafdienst Financiën - Beheren van thesaurie

2.1 Stafdienst Financiën - Rapportering aan deputatie en/of provincieraad in kader van het provinciedecreet

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Berekenen en betalen van wedden, pensioenen, vergoedingen en socio-financiële voordelen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Opvolgen van rechtsgedingen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.6 Dienst Erfgoed - Behandelen van subsidieaanvragen

9.6 Dienst Erfgoed - Beheren van archieven

9.6 Dienst Erfgoed - Formuleren van advies aan externen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Uitvoeren van projecten

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.5 Dienst Landbouw - Behandelen van subsidieaanvragen

11.6 Platteland - Behandelen van subsidieaanvragen

12. Kabinet Gouverneur - Kabinet Gouverneur