Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 19 mei 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 19 mei 2022

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.1 Stafdienst Financiën - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Behandelen van subsidieaanvragen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

5.1 Dienst Algemene ICT Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.2 Dienst Gebiedsgericht Beleid - Uitvoeren van projecten

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van projecten

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.6 Dienst Erfgoed - Behandelen van subsidieaanvragen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Uitvoeren van projecten

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van toezicht op externen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.1 Stafdienst - Opmaken en ter beschikking stellen van plannen, kaarten, atlassen en databanken

11.5 Dienst Landbouw - Behandelen van subsidieaanvragen