Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 04 augustus 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 04 augustus 2022

Agenda

1.1 Griffie - Provinciale overheid. Vervanging voorzitter

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.1 Stafdienst Financiën - Beheren van thesaurie

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

3.2 Communicatiedienst - Voeren van promotie- en sensibilisatiecampagnes

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.5 Dienst Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.6 Dienst Erfgoed - Beheren van archieven

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Onderhouden van waterlopen 2de categorie

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen