Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 01 september 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 05 september 2022

Agenda

1.1 Griffie - Provinciale overheid. Vervanging voorzitter

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.5 Dienst Begroting - Opmaken van strategische en financiële nota van het meerjarenplan

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Berekenen en betalen van wedden, pensioenen, vergoedingen en socio-financiële voordelen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.2 Dienst Algemene Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Organiseren van onderwijs en vorming

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Uitvoeren van projecten

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Behandelen van subsidieaanvragen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Onderhouden van waterlopen 2de categorie

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.1 Stafdienst - Behandelen van subsidieaanvragen

11.1 Stafdienst - Rapportering aan deputatie en provincieraad in kader van provinciedecreet

11.2 Economie - Behandelen van subsidieaanvragen

11.4 Dienst Detailhandel - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.5 Dienst Landbouw - Behandelen van subsidieaanvragen

11.6 Platteland - Behandelen van subsidieaanvragen

11.7 Dienst Wonen - Behandelen van subsidieaanvragen