Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 06 oktober 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 06 oktober 2022

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.5 Dienst Begroting - Opmaken van strategische en financiële nota van het meerjarenplan

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Invorderen van niet-fiscale schuldvorderingen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Berekenen en betalen van wedden, pensioenen, vergoedingen en socio-financiële voordelen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

5.1 Dienst Algemene ICT Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Behandelen van subsidieaanvragen

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Organiseren van onderwijs en vorming

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.2 Dienst Gebiedsgericht Beleid - Uitvoeren van projecten

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Ondersteunen van (advies)raden

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Opmaken en ter beschikking stellen van plannen, kaarten, atlassen en databanken

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.5 Dienst Mobiliteit - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Behandelen van subsidieaanvragen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.1 Stafdienst - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.1 Stafdienst - Rapportering aan deputatie en provincieraad in kader van provinciedecreet

11.2 Economie - Behandelen van subsidieaanvragen

11.3 Dienst Europa - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

11.3 Dienst Europa - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.5 Dienst Landbouw - Behandelen van subsidieaanvragen

11.6 Platteland - Behandelen van subsidieaanvragen

11.7 Dienst Wonen - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.8 Dienst Werk - Behandelen van subsidieaanvragen