Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 27 oktober 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 27 oktober 2022

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.1 Stafdienst Financiën - Beheren van thesaurie

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Innen van provinciebelasting

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Invorderen van niet-fiscale schuldvorderingen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Berekenen en betalen van wedden, pensioenen, vergoedingen en socio-financiële voordelen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Organiseren van onderwijs en vorming

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie

4.1 Stafdienst Logistiek - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.5 Dienst Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van toezicht op externen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.5 Dienst Landbouw - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

11.8 Dienst Werk - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

12. Kabinet Gouverneur - Kabinet Gouverneur

13. Federale overheid - Toezicht Lokale Politie – Verkiezing politieraadslid geldigverklaring