Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 05 januari 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 05 januari 2023

Agenda

1.1 Griffie - Provinciale overheid. Vervanging voorzitter

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Invorderen van niet-fiscale schuldvorderingen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

8.2 Dienst Toerisme - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Ondersteunen van (advies)raden

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.5 Dienst Landbouw - Behandelen van subsidieaanvragen

11.7 Dienst Wonen - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden