Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 12 januari 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 12 januari 2023

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.1 Stafdienst Financiën - Beheren van thesaurie

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.2 Communicatiedienst - Verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.5 Dienst Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.5 Dienst Mobiliteit - Verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.4 Dienst Detailhandel - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

12. Kabinet Gouverneur - Kabinet Gouverneur