Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 09 februari 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 13 februari 2023

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.2 Dienst Boekhouding - Voeren van boekhouding

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

5.1 Dienst Algemene ICT Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Behandelen van subsidieaanvragen

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Organiseren van onderwijs en vorming

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.2 Dienst Toerisme - Uitvoeren van projecten

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.5 Dienst Mobiliteit - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

9.6 Dienst Erfgoed - Uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, publicaties, audiovisueel en ander materiaal

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Voeren van promotie- en sensibilisatiecampagnes

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Behandelen van subsidieaanvragen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van toezicht op externen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.1 Stafdienst - Behandelen van subsidieaanvragen

11.1 Stafdienst - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.5 Dienst Landbouw - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.5 Dienst Landbouw - Voeren van promotie- en sensibilisatiecampagnes

11.8 Dienst Werk - Organiseren van onderwijs en vorming