Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 02 maart 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 02 maart 2023

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.5 Dienst Begroting - Opmaken van strategische en financiële nota van het meerjarenplan

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

2.7 Dienst Fiscale bezwaren en invordering - Invorderen van niet-fiscale schuldvorderingen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.2 Dienst Algemene Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwtechnisch onderhouden van eigen gebouwen (+ heritagegebouwen)

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Formuleren van advies aan externen

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Behandelen van subsidieaanvragen

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Uitvoeren van projecten

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Ondersteunen van (advies)raden

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Opmaken en ter beschikking stellen van plannen, kaarten, atlassen en databanken

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.6 Dienst Erfgoed - Behandelen van subsidieaanvragen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.2 Economie - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.5 Dienst Landbouw - Behandelen van subsidieaanvragen

11.5 Dienst Landbouw - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.6 Platteland - Behandelen van subsidieaanvragen

11.7 Dienst Wonen - Behandelen van subsidieaanvragen

11.8 Dienst Werk - Behandelen van subsidieaanvragen

11.8 Dienst Werk - Organiseren van onderwijs en vorming

12. Kabinet Gouverneur - Kabinet Gouverneur