Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 30 maart 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 30 maart 2023

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.1 Stafdienst Financiën - Beheren van thesaurie

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Berekenen en betalen van wedden, pensioenen, vergoedingen en socio-financiële voordelen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.5 Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

5.1 Dienst Algemene ICT Ondersteuning - Uitvoeren van projecten

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Organiseren van onderwijs en vorming

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

9.2 Dienst Gebiedsgericht Beleid - Behandelen van subsidieaanvragen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Ondersteunen van (advies)raden

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.5 Dienst Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Uitvoeren van projecten

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van toezicht op externen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.2 Economie - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.5 Dienst Landbouw - Formuleren van advies aan externen