Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 27 april 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 27 april 2023

Agenda

1.1 Griffie - Provinciale overheid. Vervanging voorzitter

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Behandelen van subsidieaanvragen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Berekenen en betalen van wedden, pensioenen, vergoedingen en socio-financiële voordelen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Formuleren van advies aan externen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Opvolgen van rechtsgedingen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

5.1 Dienst Algemene ICT Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - Formuleren van advies aan externen

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Voeren van promotie- en sensibilisatiecampagnes

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.5 Dienst Landbouw - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

11.7 Dienst Wonen - Behandelen van subsidieaanvragen

11.8 Dienst Werk - Behandelen van subsidieaanvragen

12. Kabinet Gouverneur - Kabinet Gouverneur