Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 15 juni 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 15 juni 2023

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

1.2 Stafdienst Algemeen Beleid - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

1.2 Stafdienst Algemeen Beleid - Behandelen van subsidieaanvragen

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Behandelen van subsidieaanvragen

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.5 Dienst Mobiliteit - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.1 Stafdienst Leefmilieu - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Behandelen van subsidieaanvragen

10.2 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid - Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Onderhouden van waterlopen 2de categorie

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van toezicht op externen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.8 Dienst Werk - Behandelen van subsidieaanvragen

11.8 Dienst Werk - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

12. Kabinet Gouverneur - Kabinet Gouverneur