Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 03 augustus 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 03 augustus 2023

Agenda

1.1 Griffie - Provinciale overheid. Vervanging voorzitter

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

2.2 Dienst Boekhouding - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Berekenen en betalen van wedden, pensioenen, vergoedingen en socio-financiële voordelen

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Voeren van promotie- en sensibilisatiecampagnes

8.1 Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Behandelen van subsidieaanvragen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Onderhouden van waterlopen 2de categorie

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.1 Stafdienst - Behandelen van subsidieaanvragen

11.6 Platteland - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden