Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 31 augustus 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 31 augustus 2023

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.1 Stafdienst Logistiek - Kunstcollectie Provincie Antwerpen

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

4.3 Dienst Facilities & Maintenance - Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.5 Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Formuleren van advies aan externen

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning - Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

9.5 Dienst Mobiliteit - (Her)aanleggen van fietsinfrastructuur

9.5 Dienst Mobiliteit - Voeren van promotie- en sensibilisatiecampagnes

9.6 Dienst Erfgoed - Behandelen van subsidieaanvragen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Onderhouden van waterlopen 2de categorie

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van toezicht op externen

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.4 Dienst Detailhandel - Organiseren van educatieve, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen

11.7 Dienst Wonen - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

11.8 Dienst Werk - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden