Agenda van de deputatie van de Provincie Antwerpen

Zitting: 21 september 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 21 september 2023

Agenda

1.1 Griffie - Organiseren van agenda en besluitvorming

1.2 Stafdienst Algemeen Beleid - Rapportering aan deputatie en provincieraad in kader van provinciedecreet

1.2 Stafdienst Algemeen Beleid - Verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie

2.6 Dienst Fiscaliteit - Innen van provinciebelasting

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Begeleiden van de loopbaan van het personeel

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie - Rekruteren van personeel

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwen, verbouwen en restaureren

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Bouwtechnisch onderhouden van eigen gebouwen (+ heritagegebouwen)

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Formuleren van advies aan externen

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed - Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed

5.1 Dienst Algemene ICT Ondersteuning - Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie - Behandelen van subsidieaanvragen

9.1 Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Geven van goedkeuringen i.k.v. ruimtelijke ordening

9.4 Dienst Omgevingsberoepen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Coördineren, organiseren en ondersteunen van overleg tussen en met derden

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Formuleren van advies aan externen

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid - Uitvoeren van projecten

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen - Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen

11.2 Economie - Behandelen van subsidieaanvragen

11.7 Dienst Wonen - Behandelen van subsidieaanvragen

12. Kabinet Gouverneur - Kabinet Gouverneur