Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 23 september 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 12 oktober 2021

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid


1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit