Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 25 november 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 17 december 2021

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING


1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit