Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 09 december 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 18 januari 2022

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid


2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid
3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel