Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 15 december 2021
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 18 januari 2022

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit