Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 24 maart 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 19 april 2022

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

2. Economie, streekbeleid en Europa
3. Leefmilieu, financiën en logistiek