Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 23 juni 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 08 juli 2022

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING
0. Provinciale overheid1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit