Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 07 december 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 09 december 2022

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

2. Economie, streekbeleid en Europa
Sluiting van de zitting