Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 14 december 2022
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 15 december 2022

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

3. Leefmilieu, financiën en logistiek


6. Interpellaties


Sluiting van de zitting