Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 19 januari 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 25 januari 2023

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

3. Leefmilieu, financiën en logistiek