Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 16 februari 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 17 februari 2023

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit
2. Economie, streekbeleid en Europa


3. Leefmilieu, financiën en logistiek