Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 23 maart 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 24 maart 2023

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING


1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit