Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 27 april 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 28 april 2023

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid


1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit