Notulen van Provincie Antwerpen

Zitting: 22 juni 2023
Locatie: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Publicatie: 26 juni 2023

Overzicht Agendapunten

Notulen

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit