Nascholing Aan de slag met de SDG's (SO) - online

Thema's
Datum/uur
  • donderdag 13 oktober 2022 van 12.30 uur tot 15.30 uur
Doelgroepen
  • Lerarenopleiding

  • Leerkrachten

  • Secundair onderwijs

Prijs

40€

Deze vorming wordt gegeven door DJAPO.

INHOUD?

De SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties roepen iedereen op om zorg te dragen voor mens, planeet en welvaart.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren kennis maken met die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar hoe doe je dat?

In deze nascholing ontdek je:

•                 Wat duurzame ontwikkeling inhoudt

•                 Hoe je kan werken aan de nieuwe eindtermen rond het innemen van verschillende perspectieven (3P’s: people, planet, prosperity) rond duurzaamheidskwestie

•                 Wat de SDG’s zijn

•                 Wat elke SDG inhoudt

•                 Welke rijke leercontext de SDG’s kunnen bieden.

•                 Inspiratie om aan de SDG’s te werken aan de hand van concrete werkvormen en door met elkaar in gesprek te gaan

We zoomen in op het concept ‘duurzame ontwikkeling’ en op meerdere van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Je onderzoekt hierbij verbanden tussen actuele, maatschappelijke vraagstukken en de SDG’s.

Daarnaast inspireren we je om de SDG’s als rijke leercontext voor je lesactiviteiten in te zetten. Dit doen we door concrete werkvormen voor te stellen.

Na deze nascholing ben je geïnspireerd om de SDG’s als kader mee te nemen naar je lespraktijk.

Doelstellingen:

•                 Inzicht krijgen in wat duurzame ontwikkeling is

•                 Inzicht krijgen in de inhoud van de SDG’s.

•                 Het ervaren van werkvormen toegepast op de SDG’s

•                 Motiveren en inspireren om aan de slag te gaan met de SDG’s.

VOOR WIE?

Leerkrachten secundair onderwijs en student-leerkrachten secundair onderwijs

DOOR WIE?

Heleen Dorpmans werkt sinds augustus 2018 bij Djapo. Binnen haar functie als Medewerker Training, Coaching & Advies ondersteunt en begeleidt zij schoolteams, scholen, hogere onderwijsinstellingen en gemeenten die aan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling willen werken. Naast haar job bij Djapo geeft ze ook zelf nog les binnen de opleiding Sociaal Werk aan de UCLL.

 

BETALING & ANNULATIEPROCDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur.

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.