Subsidiekorf Platteland

De subsidiekorf Platteland stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking. Gekozen projecten kunnen tot 10.000 euro ontvangen, evenementen tot 2.500 euro.

plattelandsbeleving

Projecten kunnen continu ingediend worden en moeten ons uiterlijk op 1 oktober bereiken. Let wel op, enkel projecten die tijdens het volgende jaar uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie.

Indien er nog financiële middelen beschikbaar zijn in het lopende kalenderjaar, kan er ook ingediend worden op 1 februari en 1 juni van het betreffende jaar. Deze projecten moeten hetzelfde jaar nog uitgevoerd worden.

In de subsidiekorf Platteland is nog 25.500 euro beschikbaar. 
Projecten voor 2019 kunnen nog aangevraagd worden tot 1 februari 2019.

Voor wie

Lokale overheden en hun publiekrechtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of feitelijke verenigingen. Particulieren of ondernemingen kunnen hiervoor geen subsidieaanvraag indienen.

Hoe

Vanaf 1 januari 2017 loopt elk subsidiedossier langs dit digitale loket.

Hoe werkt het?

  1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
  2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
  3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig: een kaartlezer, je eID, de pincode van je eID
Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Tinne Van Looy

Reglement

De richtlijnen en regels voor indiening, uitvoering en kostenindiening vind je in het reglement. 
Zeer belangrijk is de verplichte publiciteit over je project. Lees daarom de Communicatietips.

Communicatietips

Heb je een project lopen vanuit de subsidiekorf? Dan heb je een aantal communicatieverplichtingen. Verder helpen we je graag op weg om met jouw project zoveel mogelijk mensen te bereiken. Je leest er alles over op onze pagina Communicatietips.

Volgende van de detaillijst