Cultuur

 

Samen gaan we voor meer cultuur voor iedereen in de provincie Antwerpen. Hoe we dat doen kun je uitgebreid nalezen in onze beleidsbrief onderaan. Weinig tijd? Met dit overzicht van onze visie, missie en speerpunten heb je alvast de kern van ons cultuurbeleid onder ogen.

Visie en missie

  • De provincie geeft als bovenlokale partner en promotor alle kansen aan bovenlokale culturele samenwerkingen en culturele initiatieven.
  • We maken cultuur toegankelijker voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen. We werken niet alleen fysieke drempels weg, maar ook andere socio-culturele obstakels die de kunst- en cultuurbeleving van een zo breed mogelijk publiek bemoeilijken.
  • Diversiteit in de culturele sector moet net zo vanzelfsprekend zijn als in de samenleving. We willen meer diversiteit, zowel in de programmatie als bij de bezoekers, met andere woorden zowel achter, als voor, als op het podium.
  • We willen bovendien de ecologische voetafdruk verkleinen van het cultuuraanbod in de provincie. We doen dit via een ISO14001 certificatie voor onze eigen culturele instellingen, maar stimuleren ook het hele culturele veld een actieve rol te spelen.

Speerpunten

  • Onze instellingen geven het goede voorbeeld en zetten in op diversiteit, duurzaamheid en kwaliteit.
  • Via een transparant en efficiënt subsidiebeleid steunen we culturele activiteiten van gemeenten en organisaties
  • We ondersteunen en stimuleren cultureel ondernemerschap
  • Via onze instellingen en met partners nemen we een serrefunctie op voor opkomend talent met professionele ambities
  • We zetten in op de professionalisering en kwaliteitsverhoging van het regionale erfgoedbeheer
  • We zorgen dat cultuur doordingt in de hele provincie


Meer weten?
Download hier onze volledige beleidsbrief!
 

536 566 cultuurliefhebbers bezochten in 2013 een provinciaal museum of cultuurhuis

Kalender