Kleur in cultuur

Diversiteit als norm

Diversiteit in de culturele sector moet net zo normaal worden als in de samenleving. We willen meer diversiteit, zowel in programmatie als bij bezoekers. Met andere woorden: zowel op, voor als achter het podium.

We zetten in op meer etnisch-culturele diversiteit in kunsten en erfgoed. We kijken eerst naar onze eigen centra en diensten. We gebruiken de kennis en ervaring van de Arenberg en Warande om zelf duurzaam divers te werken. Zo willen we de hele sector inspireren en ondersteunen. 

De volgende acties brengen de bal aan het rollen:

  • Arenberg bouwt het succesvolle diversiteitsplatform Mestizo Arts Festival verder uit. Die kennis rond interculturele kruisbestuiving delen we met de hele culturele sector. 
  • Het FOMU en DIVA gaan in zee met een niet-West-Europese gastcurator. Die curator zorgt voor minstens één belangrijk publieksproject tijdens deze legislatuur.

 

6 succesvolle edities van het Mestizo Arts Festival getuigen van een kleurrijke kunstensector