Slotmoment project Looboeren

In kader van het project Looboeren hebben boeren van de gemeentes Geel, Laakdal en Westerlo zich geëngageerd voor onder meer de aanleg van akkerranden en bescherming van waterlopen. Daarnaast zijn er ook proeven gebeurd met ultravroege maïs en inzaai van groenbedekkers onder de maïs.

Op dit slotmoment lichten we graag de resultaten van de uitgevoerde maatregelen en proeven toe. Bovendien zullen we nog bijkomende informatie presenteren die relevant is voor u als landbouwer. En uiteraard zal er een hapje en drankje voorzien worden.

Datum
  • dinsdag 12 december 2017 van 13.30 uur

Locatie

Zaal Druivenrank, Veerledorp 13, Veerle-Laakdal

Programma

Inleiding
door Laurien Danckaerts, Algemeen coördinator de Merode

De natuur als bondgenoot voor de landbouw
door Leon Brabers, Regiocoördinator agrobeheercentrum Eco²

Meer groenbedekker, meer maïs? Kan ik mais oogsten op 1 september?
door Gert Van De Ven, Onderzoeker maïs Hooibeekhoeve

Rekenen aan boerennatuur
door An Schellekens, onderzoeker grasland en biodiversiteit Hooibeekhoeve

Slotwoord
door Nele Devoghel, Van Elven Agra

Inschrijven

Gelieve in te schrijven via hooibeekhoeve@provincieantwerpen.be met vermelding van ‘Slotmoment Project Looboeren’ of telefonisch op het nummer 014 85 27 07 (Hooibeekhoeve).