Intervisiebijeenkomst i-4-1 Health

Intervisiebijeenkomst voor pluimvee- en varkensdierenartsen uit Nederland en Vlaanderen

Datum
  • dinsdag 7 november 2017 van 15.30 uur

Thema:

Coaching door dierenartsen

Business model of utopie?

In het kader van bedrijfsbegeleiding en bedrijfsadvisering geven dierenartsen veel adviezen aan veehouders om de bedrijfsgezondheid op de bedrijven te verbeteren. Maar advisering en implementatie blijken nogal eens uiteen te liggen.

Coaching zorgt voor een duurzame implementatie van de adviezen op bedrijven. Maar advisering is geen coaching. Hoe realiseren we die coaching nu, of hoe kan het nog effectiever wellicht?

Tijdens deze bijeenkomst willen we de pluimvee en varkens-dierenarten uit Nederland en België samenbrengen en het thema coaching verder uit te diepen. Wat is er voor nodig om een betere coach te worden? Is daar een duurzaam business model mee te realiseren? Wie kan dat beïnvloeden?

15:30 uur Ontvangst Dagvoorzitter: Jeroen Dewulf
16:00 uur Opening en welkom Arjan Stegeman
Universiteit Utrecht
16:15 uur Coaching als business in de varkenshouderij Manon Houben
Gezondheidsdienst voor Dieren / PorQ
17:00 uur Coaching van veehouders, ervaringen in de melkveehouderij Sofie Piepers
MEX
17:45 uur
Diner  
18:45 uur Workshops
worden georganiseerd per diersoort sector. De pluimveedierenartsen volgen eerst workshop I en daarna workshop II en de varkensdierenartsen volgen de workshops in omgekeerde volgorde. Na iedere workshop is een korte pauze voorzien.
18:45 uur Workshop ronde I
Competenties van de succesvolle dierenarts als coach
Jolanda Jansen
St. Anna Advies, Nijmegen
19:45 uur Workshop ronde II
Externe randvoorwaarden voor een succesvolle dierenarts als coach
Merel Postma en David Speksnijder
Universiteit Gent en Universiteit Utrecht
20:45 uur Resultaten workshops Arjan Stegeman
Universiteit Utrecht
21:15 uur Afsluiting Jeroen Dewulf
Universiteit Gent
21:30 uur Borrel  

Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 3 november. Om middernacht (donderdag op vrijdag) sluiten we de inschrijvingen af.

Project i-4-1-Health is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Volgende