Opleiding welzijn van vleeskuikens

publish date
18.05.2017

Vleeskuikenhouders, fris uw kennis op!

Dierenwelzijn is belangrijk op pluimveebedrijven.
Zó belangrijk, dat je als vleeskuikenhouder een verplicht attest(*) nodig hebt dat je een specifieke opleidingscursus over het welzijn van deze dieren hebt gevolgd.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid heeft het Proefbedrijf Pluimveehouderij de opdracht toegewezen om zo’n opleidingscursus te organiseren.

Deze cursus is:

 • Een uitgelezen kans voor vleeskuikenhouders die nog geen attest hebben om dit bij ons te behalen. Schrijf je dus zeker in! 

 • Een opfrissing  voor pluimveehouders die wel een attest hebben maar graag toch even alles opnieuw willen overlopen. Jullie zijn allemaal welkom!

Wat kun je doen om te voorzien in het welzijn van je dieren?

Dat leer je op de lesdagen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Wij komen langs in elke Vlaamse provincie en geven daar een opleiding van één dag, gericht op pluimveehouders. Daarin behandelen we onder andere:

 • de inhoud van de richtlijn
 • de fysiologie, met name de drink- en voederbehoeften, diergedrag en het begrip stress
 • de praktische aspecten van de zorgzame omgang met vleeskuikens en het vangen, laden en transporteren
 • eerste hulp voor vleeskuikens en doden van vleeskuikens bij selectie.
 •  preventieve maatregelen op het gebied van de bioveiligheid
 • scoren van voetzoollaesies en preventieve maatregelen

De lesdagen gaan door op volgende dagen en locaties:

 • Antwerpen: dinsdag 12 september 2017 in het Proefbedrijf Pluimveehouderij, Geel
 • West-Vlaanderen: donderdag 21 september 2017 in het POM Ondernemerscentrum (zaal Hop), Roeselare
 • Oost-Vlaanderen: dinsdag 26 september 2017 in Feestzaal Breughel, Beervelde
 • Limburg: dinsdag 17 oktober 2017 in Gemeenschapscentrum De Kroon, Bocholt
 • Vlaams-Brabant: donderdag 26 oktober 2017 in het Begijnhof (Apostelenconvent), Diest
Schrijf je hier in voor de dag van je keuze

Deze opleidingscursus staat open voor elke pluimveehouder, ongeacht of hij/zij al een attest heeft.

(*)De Europese richtlijn 2007/43/EG tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens, die omgezet werd door het gelijknamige koninklijk besluit van 13 juni 2010, voorziet in artikel 4 dat de houders van vleeskuikens een specifieke opleidingscursus over het welzijn van deze dieren moeten gevolgd hebben. Personen die ervaring hebben opgedaan met het verzorgen van vleeskippen voor de inwerkingtreding van deze richtlijn – dat is vóór 30 juni 2010 – konden een attest op basis van ervaring krijgen.

Vleeskuikenhouders die met het Belplume label werken, hebben dergelijk attest via Belplume gekregen.

Volgende