Oproep: actieve melkveehouders voor lerende netwerken – thema: levensluur verlengen

publish date
20.10.2017

De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, slaan Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar. In lerende netwerken kunnen veehouders hun licht opsteken over jongvee- en droogstandsmanagement. 

Dit najaar organiseren we twee lerende netwerken:

  • Tijdens de bijeenkomst jongvee ligt de nadruk op de groeiresultaten door jongvee te meten en te wegen. Daarnaast nemen we o.a. het voedingsschema onder de loep.
  • Voor de bijeenkomst droogstand volgen we het transitierantsoen op, mogelijks in combinatie met andere parameters die een beeld geven over metabole stoornissen.

De ideale gelegenheid om eens van gedachten te wisselen met  je collega melkveehouders! 

Melkveehouders die willen deelnemen aan de lerende netwerken, kunnen zich voor 1 november aanmelden bij Els Stevens via 014 85 27 07 of e.stevens@provincieantwerpen.be

Volgende