Proefveldbezoek grondbewerking, vruchtwisseling, driftreductie en ritnaalden

Op deze demo combineren we een aantal zaken waarrond we op onze eigen demovelden werken. 

Datum
  • donderdag 21 juni 2018 van 20 uur
Proefveldbezoek

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Precisielandbouw is de toekomst. Maar wat kost dit? En wat brengt het op? In deze demo bestuderen en vergelijken we verschillende manieren van werken.
  • We bezoeken een demoveld waar nu voor het vijfde jaar op rij de grondbewerking op dezelfde manier gebeurt (diepe en ondiepe niet-kerende grondbewerking, spitfrees, krukasspit en ploegen met verschillende zaaibedbereidingen). Hierdoor kunnen we zien wat het effect van deze grondbewerkingen is op de toestand van de bodem, maar ook op de gewasopbrengst.
  • Op een tweede demoveld ligt een vruchtwisselingsproef. Hier bestuderen we verschillende vruchtwisselingsscenario’s en vergelijken dit met monocultuur van mais.
  • Een maatregel die ervoor zorgt dat je dure gewasbeschermingsmiddel terechtkomt waar jij het nodig hebt, is het gebruik van driftreducerende doppen. Door gebruik van deze doppen heb je minder middelen nodig en wordt de bufferzone aan de randen kleiner. Vanavond worden een aantal van deze doppen gedemonstreerd, zodat je op een weloverwogen manier je keuze kan maken.
  • Ritnaalden kunnen voor heel wat schade zorgen aan je gewas. Bij mais en witloof veroorzaken ze uitval van planten door schade aan de wortels. Bij aardappelen is er vooral schade aan de volgroeide knollen. We bekijken hoe je ritnaalden in je percelen kan voorkomen en hoe je ze op een efficiënte manier kan bestrijden.

Wanneer:

21 juni 2018 om 20u

Waar:

Samenkomst op de Hooibeekhoeve (Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel) waarna we ons te voet verplaatsen naar de verschillende demovelden.

Meer info:

gert.vandeven@provincieantwerpen.be

Demonstratieprojecten:  Smartcrops – VLAIO: Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden – Interreg Vlaanderen Nederland: Leve(n) de bodem – ERA-Net: Spotting the needle in a haystick: Predicting wireworm activity in top soil for integrated pest management in arable crops.

logo fytolicentie

Deze opleiding komt in aanmerking voor de fytolicentie