Vernieuwing tuincentrum Rijmenants mogelijk

publish date
28.06.2018

Het tuincentrum kan op zijn oorspronkelijke plek blijven en beperkt uitbreiden. Met een betere ruimtelijke inpassing versterkt het open landbouwgebied. En verdwijnt het tuincentrum, dan wordt het terug open landbouwgebied. Dat staat in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat de provincie Antwerpen vandaag voorlopig vaststelde.

Ter compensatie van de uitbreiding van het tuincentrum Rijmenants maken we van het achterliggende gebied opnieuw landbouwgrond. We houden daarbij rekening met de impact op de omliggende woningen, de waterhuishouding en de gevolgen voor het verkeer. Er kunnen geen andere winkels of activiteiten bij komen. Verdwijnt het tuincentrum, dan wordt het terug landbouwgebied.

Inspraak

Al voor de opmaak van dit ontwerp-PRUP konden burgers hun mening geven. We organiseerden een inspraakmoment in november en een publieke raadpleging van november tot januari. We namen de suggesties van burgers over de vernieuwing van het tuincentrum mee in de uitwerking van dit ontwerp. Zo voorzien we een visuele buffer tussen het tuincentrum en de tuinen van de omwonenden. Tijdens het openbaar onderzoek, van 3 augustus tot 1 oktober, vragen we opnieuw de mening van omwonenden en geïnteresseerden. Op dinsdag 4 september zijn de medewerkers van de dienst Ruimtelijke Planning ter beschikking om je meer info te geven over dit ontwerp PRUP en de volgende stappen.

Volgende