Eerste cursisten Nederland voor anderstaligen studeren af in De Masten in Kapellen!

publish date
31.03.2015

Op vrijdag 3 april studeren de eerste cursisten Nederlands voor anderstaligen af die les volgden in De Masten in Kapellen. Door het groeiend aantal cursisten vestigde het Centrum voor Volwassenenonderwijs IVORAN zich begin dit jaar in De Masten. De provincie is sinds 2 jaar eigenaar van deze gebouwen van de drukkerij Pelckmans en startte daar al met een Centrum voor Leren en Werken. “Omdat er genoeg ruimte is, verhuren we nu een deel van het gebouw ook aan het CVO-IVORAN. Zo wordt de Masten écht een locatie waar jongeren en volwassenen terecht kunnen om leren en werken te combineren. We wensen hun afgestudeerden veel succes.” aldus gedeputeerde Inga Verhaert.

Twee jaar geleden kocht het provinciebestuur het domein en de gebouwen van drukkerij Pelckmans in Kapellen aan. De linkervleugel van het gebouw fungeert sinds september ’14 als nieuwe vestigingsplaats voor het Centrum Leren en Werken (CLW), onder de vleugels van PTS campus Boom (Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek).  Deeltijds onderwijs aanbieden in de Noorderkempen past volledig in de visie van het provinciaal onderwijs dat zich vooral richt op knelpuntberoepen. De nieuwe gebouwen bieden een grote opportuniteit om het aanbod van het CLW verder uit te breiden en te laten groeien in deze regio.

Nieuwe partner: CVO-Ivoran

Gezien er nog ruimte over is in de gebouwen, kunnen ook andere organisaties gebruik maken van deze mooie locatie. Sinds januari trok het CVO-IVORAN in een deel van de rechtervleugel. CVO-IVORAN is een centrum voor volwassenenonderwijs met een uitgebreide afdeling Nederlands voor anderstaligen (NT2). Het centrum biedt alle niveaus van absolute beginners tot gevorderden aan anderstalige volwassenen. De cursisten vormen een erg divers publiek wat betreft moedertaal, leeftijd en achtergrond. Cursisten hebben de keuze tussen een intensief traject a rato van 4 dagmomenten per week of een ritme van 2 lesmomenten per week. Zo kunnen zij een module afronden op een periode van drie, resp. zes maanden.

Met de toenemende vraag naar goede opleidingen, groeide ook de noodzaak om uit te kijken naar meer geschikte leslokalen. De Masten is een perfecte oplossing, omdat de goed uitgeruste lokalen een sterke leeromgeving  met een groot didactisch comfort bieden.

Vandaag leggen de daggroepen de laatste examens af. Op vrijdag 3 april 2015 krijgen de cursisten dan hun resultaten en hun attest in de hoofdzetel van CVO-IVORAN, Pastoor Vandenhoudtstraat 8, Kapellen. Op 26 juni volgt er nog een officiële proclamatie. Vlak na de paasvakantie, op 20 april, start de volgende opleiding NT2 in De Masten.
 

Samenwerking tussen verschillende partners creëert opportuniteiten

Een structurele samenwerking tussen de provincie, het CLW en CVO-IVORAN biedt allerlei nieuwe mogelijkheden voor alle partijen, zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van infrastructuur. Samen kunnen we werken aan een synergie waar de cursisten en de leerlingen sterker uitkomen. Deze synergie kan doorstroommogelijkheden creëren tussen het deeltijds en volwassenenonderwijs. Zo vergroten de opleidingskansen voor jongeren in de regio Noorderkempen en dit vooral in knelpuntberoepen, waar het provinciaal onderwijs hard op inzet.

Meer info:
www.ivoran.be
www.ptsclw.be

Volgende van de detaillijst