Maatregelen Coronavirus *UPDATE*

publish date
15.05.2020
Maatregelen Coronavirus
Maatregelen Coronavirus

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om als provincie maximaal bij te dragen tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Dit om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april 2020 besloten de bestaande maatregelen te verlengen. Deze maatregelen blijven ten minste tot en met 7 juni 2020 van kracht.

Deze inspanningen blijken nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om extra maatregelen te nemen en na te leven!

Er werd o.a. beslist dat iedereen maximaal thuis moet blijven om externe contacten te beperken.

Om de veiligheid van alle werknemers en bezoekers te garanderen zullen daarom alle recreatieve voorzieningen op het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre gesloten zijn, enkel de wandel- en fietspaden blijven open voor de buurtbewoners. De openbare toiletten blijven gesloten. We blijven op weekdagen telefonisch en via mail bereikbaar. 

Vissen in De Schorre is opnieuw toegelaten vanaf maandag 11 mei 2020. Vissers moeten in het bezit zijn van een visabonnement van de Schorre en het reglement van De Schorre respecteren: download het reglement hier. Dit is verkrijgbaar aan het onthaal op maandag en donderdag tussen 9 en 12 uur via het nummer 03 880 76 00. 

De parkings zijn opnieuw geopend vanaf 6 mei 2020.

Toerisme Rupelstreek opent haar deuren voor buurtbewoners vanaf 19 mei volgens deze openingsuren: open van dinsdag tem vrijdag van 9.30 -12.30 uur en 13.30 -16.30 uur. In het weekend en op feestdagen blijft het kantoor gesloten. 

Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre dankt je nu al om deze maatregelen te volgen.

Volg ons op www.deschorre.be en onze sociale media kanalen, daarop wordt alle nieuwe informatie geplaatst. 

Volgende van de detaillijst