Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen, kampvuurverbod in hele provincie

publish date
20.05.2020

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde verleden week code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur –en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Code oranje zal wellicht enige tijd van toepassing blijven, omdat er ook de komende periode weinig tot geen neerslag verwacht wordt. Daarom geldt er vanaf vandaag opnieuw een rook –en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. Van 3 april tot 4 mei was er al een eerste keer zo’n verbod ingesteld in onze provincie.

Wat betekent code oranje?
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen verleden week donderdag aan naar fase oranje:

ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.


Een rook –en vuurverbod in natuurgebieden, open vuren overal verboden
Om bos –en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken. Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied in de provincie: het is nergens toegestaan een open vuur/kampvuur te maken.
 
Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen: "Aan al wie tijdens het lange en zonnige weekend buiten komt en gaat genieten en ontspannen in de natuur: doe dat verstandig en op veilige afstand, met maximale aandacht voor de maatregen die van kracht zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Bovendien vraag ik aan iedereen om maximaal waakzaam en alert te zijn voor vuur in de natuur. Zorg goed voor jezelf, voor anderen, én ook voor onze bossen en heide –en natuurgebieden.”

Signalisatiekit covid-19

publish date
20.05.2020

Communiceer over de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan met behulp van onze signalisatiekit, die je hier kan downloaden.

Fietsostrade F11 Antwerpen Lier tussen Deurne en Boechout klaar

publish date
20.05.2020

Een fietsostrade van 4,5 meter breed en 3,7 kilometer lang verbindt voortaan de Vosstraat in Deurne met de reeds gerealiseerde fietsostrade langs de Oude Steenweg in Boechout. Als fietser betekent dit een vlottere maar vooral een veiligere route met maar liefst elf kruisingen minder.

In september 2018 startte de provincie Antwerpen met de aanleg van de fietsweg. Een belangrijke mijlpaal in de realisatie van dit deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier was de plaatsing van de fietsbrug. De dertig meter lange fietsbrug op de grens van Mortsel en Boechout is een knap staaltje vakwerk. Je steekt als fietser de spoorlijn Antwerpen-Lier op de grens van Boechout en Mortsel over via een composietbrug van vijf meter breed.

Ondanks het feit dat de fietsostrade nog niet volledig open was, kent ze toch al succes. Begin dit jaar telde de provincie Antwerpen tijdens de ochtendspits gemiddeld honderd fietsers per uur langs de Luchthavenlei op de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Uit de tellingen van april blijkt dat er gemiddeld 1690 fietsers per dag gebruik maakten van deze fietsostrade. Het feit dat we massaal aan het fietsen gingen tijdens de lockdownperiode is ongetwijfeld de reden dat dit cijfer beduidend hoger ligt dan tijdens de eerste helft van maart, met een gemiddelde van 526 fietsers per dag. De absolute topdag tot nu was zondag 26 april waar 3 340 fietsers geteld werden aan de Luchthavenlei.

Ondertussen zijn alle werken afgerond en is de fietsostrade officieel geopend. Het coronavirus stak een stokje voor het officieel infietsen van dit deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Maar uitstel is zeker geen afstel. De provincie Antwerpen voorziet nog een feestelijke opening later op dit jaar.
 

Investeringen

De realisatie van dit project kost ruim 9 miljoen euro. Voor de bouw van de brug over de sporen op de grens van Boechout en Mortsel ontvangt de provincie Antwerpen via het EFRO-fonds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) maximaal 832 000 euro subsidies en 800 000 euro van de Vlaamse overheid. De gemeente Boechout en Water-link i.s.m. Aquafin investeren eveneens in het project, respectievelijk 418 000 euro en 260 000 euro. Voor de aanleg van de fietsweg kan de provincie Antwerpen via het Fietsfonds rekenen op ruim 3 miljoen euro vanuit de Vlaamse overheid.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier in het netwerk

Voor de provincie Antwerpen zijn de steden Lier en Antwerpen belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk. Op termijn fiets je vanuit de Pallieterstad veilig, vlot en comfortabel via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad en de F1 richting Mechelen.
De fietsostrade F11 Antwerpen-Lier wordt 12 km lang. Ondertussen is reeds 75% van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier befietsbaar. Om deze fietsostrade verder te realiseren, is provincie Antwerpen begin mei gestart met de realisatie van een fietstunnel onder de ring van Lier en een fietsbrug over de spoorlijnen richting de noodzijde van het station.
 

Logo EFRO Europa Vlaanderen

Code oranje voor natuurgebieden, bossen en heides

publish date
20.05.2020

Vorige week steeg het risico-niveau voor droogte en warmte al naar code oranje.

code oranje

Deze waarschuwings-code blijft nog langer gelden omdat er ook de komende periode weinig tot geen neerslag verwacht wordt.

Er was al een rook –en vuurverbod in de natuurgebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. Van 3 april tot 4 mei was er al een eerste keer zo’n verbod ingesteld in onze provincie. 

  • Wat betekent code oranje?

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen verleden week donderdag aan naar fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

  • Een rook –en vuurverbod in natuurgebieden, open vuren overal verboden.

Om bos –en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken. Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied in de provincie: het is nergens toegestaan een open vuur/kampvuur te maken. 

Internationale Dag van de Huisarts

publish date
19.05.2020

Na de Internationale Dag van de Verpleegkundige vorige week, staat gouverneur Cathy Berx vandaag stil bij de Internationale Dag van de Huisarts. In volle gezondheidscrisis doet ze dat dit jaar nog meer dan anders en roemt ze het fantastische werk en de cruciale taak van deze centrale spilfiguur binnen de eerstelijnszorg. Ze dankt alle huisartsen dan ook van harte voor hun onvoorwaardelijke inzet gisteren, vandaag en morgen en betuigt hen haar grenzeloos respect en waardering voor het nobele werk dat ze de afgelopen weken, maanden in vaak erg moeilijke omstandigheden moesten uitvoeren. 

 

Neem deel aan de enquête 'Rouw van nabestaanden na overlijden van een naaste door COVID-19'

publish date
18.05.2020

De coronacrisis heeft niet alleen een stevige impact op ons dagelijks leven, ook het afscheid nemen van een dierbare wordt door de maatregelen (ernstig) bemoeilijkt. Ruim 9000 landgenoten zijn overleden ten gevolge van COVID-19. We weten dat ongeveer 5 tot 8 personen rouwen na een overlijden. Dit aantal zal enkel nog toenemen. 

Een onderzoeksgroep aan de UGent wil nu aan de hand van onderzoek nagaan hoe nabestaanden van een aan COVID-19 overleden persoon de rouw- en afscheidsperiode beleven nu een aantal zaken (afscheid nemen, groeten van het lichaam, deelname aan een afscheidsviering etc.) door social distancing niet meer vanzelfsprekend zijn. Door het in kaart brengen van hun psychosociaal welbevinden, noden en rouwproces wil de onderzoeksgroep inzichten verwerven die aanleiding geven tot het formuleren van aanbevelingen rond rouwzorg tijdens een pandemie.
 
De onderzoeksgroep is daarom op zoek naar eerste- en tweedegraads familieleden die hun ervaringen aan de hand van een vragenlijst willen delen op 4 verschillende tijdstippen: de periode kort na het overlijden en 2, 7 en 13 maanden na overlijden. Concreet denken ze daarbij aan de partner/echtgenoot, ouder, kind (al dan niet geadopteerd), broer of zus, grootouders en kleinkinderen van de persoon overleden ten gevolge van COVID-19.
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten, deelnemen kan digitaal of op papier.
 

  • Digitaal: je kan de vragenlijst hier meteen starten
     
  • Per post: contacteer de onderzoeksgroep via mail (rouwcovid19@uzgent.be) of telefonisch (09/332.23.56) om zo snel mogelijk de vragenlijst (met gefrankeerde retourenvelop) te ontvangen. Dit telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar tussen 08u30 en 17u.
     

Voor vragen over deze enquête kan je contact opnemen met wetenschappelijk medewerker Liesbeth Van Humbeek (liesbeth.vanhumbeeck@uzgent.be) of op het nummer: 09 332 04 35
 
 

 
 

Webinar voor korteketenproducenten: hoe behoud ik (nieuwe) klanten?

publish date
18.05.2020

Hoe beïnvloeden coronamaatregelen het aankoopgedrag van consumenten en hoe kunnen korteketenondernemers de coronacrisis benutten om hun (nieuwe) klanten te binden?

Op 26 mei organiseert het Steunpunt Korte Keten een online infosessie over deze actuele topics. Na het informatief gedeelte staat vragen vrij!

Deze webinar duurt anderhalf uur. De sessie is gratis. Inschrijven voor zaterdag 23 mei via ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be is verplicht. De dag voor de webinar krijg je via een mail een link toegestuurd waarmee je kan deelnemen.

SteunpuntKorteKeten

Inhoud:

• Filip Fontaine is algemeen directeur van VLAM en brengt zijn inzichten over de coronacrisis en de impact die deze heeft op de consument m.b.t. zijn voedingsaankopen.

• Martine Kinnart is zaakvoerster van de Melkerhei en wil vanuit haar eigen ervaringen rond marketing in coronatijden andere korteketenondernemers inspireren.

• Kurt Ostyn van Mex United en freelancer bij UNIZO zal je informeren hoe je met beperkte financiële middelen en tijd toch aan maximale klantenretentie kan doen.

• Patrick Pasgang van het Innovatiesteunpunt rondt af met zijn 6 waarheden voor blijvende verkoop na Corona, wat moet je zeker weten?.

Na de webinar staat vragen aan de sprekers vrij!

Inschrijvingen en digideurdag nu online!

publish date
18.05.2020

Je staat te popelen om je in te schrijven in PIVA maar door de coronamaatregelen kunnen we geen fysieke opendeur- of inschrijfdagen organiseren.

Om die reden verlopen de inschrijvingen in PIVA dit jaar op een aangepaste manier: vanaf 18 mei kan je online inschrijven. Nadat je het online formulier hebt ingevuld, neemt de school telefonisch contact op met jou.

Ga naar Inschrijven in PIVA en schrijf je in!

Om het inschrijvingsproces af te ronden, volgt er nog een telefonisch gesprek en online opvolging. Fysieke afspraken in de school kunnen niet voor 31 augustus. Kom dus niet naar de school.

Heb je nog vragen? Stel ze tijdens de Digideurdag

Op zondag 24 mei staan onze leerkrachten en medewerkers voor jou klaar via chat. Hét ideale moment om al je vragen te stellen en de school beter te leren kennen. Klaar om je vragen af te vuren? 

Duik rechtstreeks in ons aanbod.

Heb je vragen, mail info.piva@provincieantwerpen.be of bel 03 242 26 00 tijdens de schooluren.

Ashley Anthonissen, oud-leerlinge en hotelmanager van Van der Valk Hotel in Antwerpen, tipt de PIVA digideurdag op 24 mei: veilig chatten vanuit uw kot!

Inschrijvingen in hogere leerjaren

publish date
18.05.2020

Inschrijvingen in hogere leerjaren in het gewoon secundair onderwijs

Vanaf 18/5/2020 kan je inschrijving via volgende link: https://forms.gle/qrvC1zeBoyGiNSGn6 Indien je vragen hebt, of hulp nodig hebt aarzel dan niet om ons te contacteren. 015 28 53 20.

Wegwijs op school in coronatijd.

publish date
17.05.2020

Afspraken voor een veilige heropstart van onze school. Bekijk hier het filmpje.

Herstart: circulatieplan getest & goedgekeurd

publish date
15.05.2020

Maandag 18 mei verwelkomen we de leerlingen van het 6de en 7de jaar weer op school. Vrijdag 15 mei hebben we gebruikt om het circulatieplan te testen met leerkrachten.

Herstart PIVA: test met leerkrachten

Maandag komen onze leerlingen met een mondmasker naar school en nemen ze een andere route. Zo gebruiken we nu een andere ingang, namelijk de grijze poort naar de binnentuin.

Wat verandert er nog?

Wanneer je de binnentuin betreedt, was je onmiddellijk de handen. Er zijn extra wasbekkens geplaatst, net zoals op festivals inclusief nadarhekken. Als voedingsschool zijn we het ook wel gewend om op hygiëne te letten en onze handen meerdere keren per les te wassen.

We bewaren steeds een afstand van minimum 1,5 meter: in de rij, op de trappen, terwijl we wachten aan de toiletten... Bij verplaatsingen van en naar een lokaal volgen we het éénrichtingsverkeer. Dat wil zeggen één trappenhal om naar boven te gaan en een andere trappenhal om naar beneden te gaan. Zo leer je de school nog wat beter kennen en moet je nergens leerlingen kruisen.

Elke klasgroep - een groep kleiner dan de klas van voor de paasvakantie - heeft nu een eigen lokaal. Die lokalen zullen grondig gereinigd en verlucht worden. Betreed het lokaal ook één voor één.

Vrijdag hebben we alles nog een keer grondig overlopen met groepjes leerkrachten - leerkrachten die zich een dagje mochten voordoen als leerlingen. Zij hebben met een kritische blik het circulatieplan gecheckt en gedubbelcheckt. De laatste aanpassingen werden doorgeven. De extra pijlen zullen er zijn maandag!

 

Herstart PVA

Maatregelen Coronavirus *UPDATE*

publish date
15.05.2020
Maatregelen Coronavirus
Maatregelen Coronavirus

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om als provincie maximaal bij te dragen tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Dit om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april 2020 besloten de bestaande maatregelen te verlengen. Deze maatregelen blijven ten minste tot en met 7 juni 2020 van kracht.

Deze inspanningen blijken nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om extra maatregelen te nemen en na te leven!

Er werd o.a. beslist dat iedereen maximaal thuis moet blijven om externe contacten te beperken.

Om de veiligheid van alle werknemers en bezoekers te garanderen zullen daarom alle recreatieve voorzieningen op het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre gesloten zijn, enkel de wandel- en fietspaden blijven open voor de buurtbewoners. De openbare toiletten blijven gesloten. We blijven op weekdagen telefonisch en via mail bereikbaar. 

Vissen in De Schorre is opnieuw toegelaten vanaf maandag 11 mei 2020. Vissers moeten in het bezit zijn van een visabonnement van de Schorre en het reglement van De Schorre respecteren: download het reglement hier. Dit is verkrijgbaar aan het onthaal op maandag en donderdag tussen 9 en 12 uur via het nummer 03 880 76 00. 

De parkings zijn opnieuw geopend vanaf 6 mei 2020.

Toerisme Rupelstreek opent haar deuren voor buurtbewoners vanaf 19 mei volgens deze openingsuren: open van dinsdag tem vrijdag van 9.30 -12.30 uur en 13.30 -16.30 uur. In het weekend en op feestdagen blijft het kantoor gesloten. 

Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre dankt je nu al om deze maatregelen te volgen.

Volg ons op www.deschorre.be en onze sociale media kanalen, daarop wordt alle nieuwe informatie geplaatst. 

Volgende van de detaillijst